25.11.2014 r.Liberty Direct zmienia nazwę i strategię działania

Liberty Direct zmienia nazwę na Liberty Ubezpieczenia, tym samym jasno komunikuje nowy model biznesowy.

Na początku swojej działalności firma oferowała wyłącznie ubezpieczenia komunikacyjne przez Internet i telefon. Po wprowadzeniu do oferty innych ubezpieczeń stała się towarzystwem z różnorodną gamą produktów, także dla biznesu, w różnych kanałach sprzedaży. To właśnie wpłynęło na decyzję zmiany nazwy firmy na Liberty Ubezpieczenia.

Zmiana marki, zróżnicowanie kanałów dystrybucji, zwiększenie gamy produktów i budowa wizerunku silnej i godnej zaufania firmy, to wszystko by jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję na rynku ubezpieczeń.

Liberty Ubezpieczenia nie zamierza zmieniać polityki cenowej, a co za tym idzie, dla klientów wszystko pozostaje bez zmian.

Obok ubezpieczeń samochodowych towarzystwo wprowadza do oferty polisy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Będą one obejmowały ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem lub rozboju, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, OC, assistance oraz NNW.