AC

Ubezpieczenie AC - Autocasco -  to ochrona posiadacza pojazdu przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego pojazdu lub jego wyposażenia.

Ubezpieczenie AC chroni także przed szkodami spowodowanymi przez samego właściciela pojazdu.

 • ubezpieczenie dobrowolne
 • dotyczy: kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia naszego pojazdu
 • chroni w przypadku:
  - gdy to my jesteśmy sprawcą wypadku,
  - gdy ustalenie sprawcy jest niemożliwe (np. zarysowanie na parkingu, wybita szyba),
  - szkody spowodowanej działaniem sił przyrody (np. powodzi, wybuchu, pożaru),
  - zderzenia się pojazdów,
  - zderzenia się pojazdu z osobami,
  - zderzenia się pojazdu ze zwierzętami lub przedmiotami.
 • obejmuje również wyposażenie dodatkowe samochodu
 • okres ubezpieczenia: 12 miesięcy i wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta

Kiedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności?

 • jeżeli uszkodziłeś samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (np. ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy)
 • jeżeli uszkodziłeś samochód prowadząc go pod wpływem alkoholu,
 • jeżeli użyłeś go jako narzędzie przestępstwa,
 • jeżeli oddaliłeś się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku,
 • gdy zostawiłeś dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został skradziony

Ze względu na szeroki zakres ubezpieczenia AC, istnieje możliwość wyboru wariantu naprawy pojazdu, wprowadzenie lub zniesienie udziałów własnych, możliwość rozszerzenia zakresu terytorialnego.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują 2 warianty rozliczenia szkody:

wariant serwisowy - klient ma możliwość naprawić pojazd w autoryzowanym serwisie naprawczym z użyciem nowych części w opcji bezgotówkowej (wypłata odszkodowania odbywa się na linii towarzystwo ubezpieczeniowe – autoryzowany serwis).

wariant kosztorysowy – najczęściej pomniejszony o tzw. „zużycie eksploatacyjne” czyli naliczony wiek pojazdu (każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w ogólnych warunkach tabelę, na podstawie której nalicza procent pomniejszenia odszkodowania). Naprawa odbywa się poza autoryzowaną stacją naprawczą na podstawie kosztorysu przedstawionego przez zakład ubezpieczeniowy.

Udział własny powoduje partycypację ubezpieczonego w kosztach naprawy pojazdu, może być kwotowy( np. przy każdej wypłacie odszkodowania klient z własnej kieszeni musi dopłacić do naprawy 1000 zł) lub procentowy (np. przy wypłacie odszkodowania 10% naliczonych kosztów naprawy pokrywane jest z kieszeni właściciela).

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia AC tylko od kradzieży pojazdu lub od uszkodzeń z pominięciem kradzieży.