Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; upload has a deprecated constructor in /usr/home/pixeye/domains/przemysl-ubezpieczenia.pl/vendors/upload/class.upload.php on line 577 Firma | Centrum Ubezpieczenia Kredyty - Jolanta Pytlak

Firma

Ubezpieczenie skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie zapewnia pełną ochronę ubezpieczonego mienia, daje poczucie bezpieczeństwa oraz zapewnia finansową rekompensatę za utratę mienia na skutek szkód powstałych w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, co w warunkach gospodarki rynkowej stwarza poczucie bezpieczeństwa i pozwala uniknąć poważnych problemów w funkcjonowaniu firmy.

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie znajdujące się w posiadaniu firmy:

 • budynki, budowle, lokale
 • maszyny i urządzenia
 • wyposażenie
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • gotówka
 • nakłady inwestycyjne - nakłady poniesione na adaptację budynku lub lokalu
 • mienie pracownicze
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników
 • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia
 • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu

Rodzaje ryzyk objętych ochroną:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie od wandalizmu
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie robót budowlano-montażowych
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • ubezpieczenie utraty zysku
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie mienia w transporcie – cargo
 • ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • gwarancje ubezpieczeniowe