NNW

Ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia poszkodowanemu odszkodowanie w związku z trwałymi następstwami nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z ruchem pojazdu.

  • ubezpieczenie dobrowolne
  • dotyczy - następstw nieszczęśliwych wypadków mających miejsce w trakcie ruchu ubezpieczonego pojazdu, a także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, naprawy pojazdu oraz w związku z załadunkiem i rozładunkiem
  • obejmuje - uszkodzenie ciała, utratę zdrowia, trwałe inwalidztwo, zwrot kosztów leczenia, czy też śmierć ubezpieczonego
  • chroni - kierowcę i pasażerów pojazdu mechanicznego, niezależnie od wieku, czy stanu zdrowia, w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
  • okres ochrony - 12 miesięcy
  • suma ubezpieczenia - wybiera Ubezpieczający - różne w zależności od Towarzystwa
  • z ubezpieczenia NNW wypłaca się świadczenia niezależnie od odszkodowań przysługujących poszkodowanemu z innych źródeł