Szyby

Ubezpieczenie Szyby chroni przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia szyb zamontowanych w pojeździe. Oferowane jest razem z ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC lub Autocasco. Pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej.

 • ubezpieczenie dobrowolne
 • zawarte tylko przy ubezpieczeniu OC lub AC
 • wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia szyb nie wpływa na utratę zniżek posiadanych przez Ubezpieczonego
 • zakres – jak w AC - oznacza to, że ochroną objęte są szkody powstałe na skutek:
  - kolizji z osobą , przedmiotem (np. kamień spod koła) lub zwierzęciem
  - działania osób trzecich
  - działania sił przyrody
  - pożaru lub wybuchu
 • pokrywa koszty:
  - zakupu i wymiany szyby lub jej naprawy
  - wykonania usługi
  - parkowania uszkodzonego pojazdu w miejscu strzeżonym