Dom i mieszkanie

Dom – to miejsce do którego wracamy, w nim czujemy się bezpiecznie. W życiu może jednak zaistnieć wiele nieprzewidzianych zdarzeń. Powódź, zalanie, ogień, włamanie – w takich sytuacjach warto mieć polisę, która pomoże odzyskać utracone lub zniszczone mienie. Kompleksowe ubezpieczenie zabezpiecza majątek, a w trudnej sytuacji zapewnia dostęp do środków, stanowiących realną pomoc.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu.
Oferujemy Państwu dostęp do nowoczesnych i zaawansowanych ubezpieczeń chroniących w kompleksowy sposób dom, mieszkanie i przynależne do niego pomieszczenia.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • budynek mieszkalny ze stałymi elementami i budynkami gospodarczymi oraz stałymi elementami działki
 • lokal mieszkalny ze stałymi elementami i pomieszczeniami gospodarczymi
 • garaż wolnostojący
 • same stałe elementy lokalu mieszkalnego
 • ruchomości domowe znajdujące się w lokalu lub budynku mieszkalnym oraz w trakcie i po przeprowadzce
 • dom letniskowy wraz z ruchomościami domowymi
 • dom w budowie (lokal w trakcie remontu)
 • szkody powstałe w zewnętrznych elementach budynku mieszkalnego (również w zewnętrznych elementach anten satelitarnych i kolektorach słonecznych)

Zakres ochrony:

 • ubezpieczenie od zdarzeń losowych: budynku mieszkalnego lub mieszkania, mienia na zewnątrz (np. garażu, ogrodzenia, basenu, kortu) oraz wewnątrz budynku (w tym: stałych elementów wnętrz np. zabudowy kuchennej, instalacji oraz ruchomości, np. mebli, sprzętu AGD, sprzętu sportowego i elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku). Ochrona obejmuje zjawiska takie jak powódź, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, zalanie, osuwanie się ziemi, dewastację i inne;
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji mienia wewnątrz budynku oraz ruchomości, w szczególności mebli, sprzętu AGD, sprzętu sportowego i elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, obejmujące szkody wyrządzone innym przez dzieci, zwierzęta domowe oraz pomoc domową. Szkody związane z używaniem sprzętu sportowego, szkody powstałe podczas budowy i rozbudowy oraz w wyniku zalania;
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. złamania, udar mózgu czy zawał serca), gwarantujące świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dzienne świadczenia szpitalne;
 • assistance domowy obejmujący pomoc specjalistów (np. hydraulika, ślusarza, stolarza) w razie wystąpienia szkody lub awarii.