Inne

Ubezpieczenia rolne

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych  - sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, ziemiopłody złożone w budynkach lub stogach, zwierzęta gospodarskie, ruchomości domowe) - od ognia, powodzi, huraganu i innych zdarzeń losowych, oraz od szkód polegających na zaginięciu ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzeń losowych lub akcji ratowniczej,
 • upraw i płodów rolnych (zboża i ich mieszanki, grykę, kukurydzę, ziemniaki, rośliny okopowe na paszę) od gradobicia, oraz zboża - od ognia w czasie użytkowania w ich sąsiedztwie sprzętu mechanicznego,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • OC w życiu prywatnym

 

Ubezpieczenia OC zawodowe

 • OC lekarza, aptekarza lub innego zawodu medycznego
 • OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • OC rzeczoznawcy majątkowego
 • OC zarządcy nieruchomości
 • OC podmiotu usługowo prowadzącego księgi rachunkowe
 • OC doradcy podatkowego
 • OC geodety
 • OC architekta, projektanta, a także inspektora nadzoru w budownictwie
 • OC radcy prawnego
 • OC adwokata
 • Inne

 

Ubezpieczenie rowerzysty

 • OC rowerzysty
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • casco rowerzysty
 • bagaż

 

Ubezpieczenie agroturystyki

 • OC z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, posiadania konia rekreacyjnego, organizacji ognisk, kuligów
 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju

 

Ubezpieczenie NNW

 • indywidualne
 • grupowe

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, polegających na uszkodzeniu ciała, trwałym uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. O ile nie można przygotować się na nieszczęśliwy wypadek, można zapewnić sobie i swoim bliskim środki pieniężne, które pomogą sfinansować koszty leczenia oraz zrekompensować utracone zdrowie lub życie.

 

Inne