08.09.2015 r.Aviva i Liberty dołączają do BLS

Aviva oraz Liberty Ubezpieczenia dołączyły 1 lipca do grona firm oferujących swoim klientom Bezpośrednią Likwidację Szkód (BLS).Obecnie system ten stosuje już 7 zakładów ubezpieczeń co odpowiada ok. dwóm trzecim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC. W połowie października BLS wprowadzić ma również ósmy ubezpieczyciel - Gothaer. 

Bezpośrednia Likwidacja Szkód to przełom na rynku ubezpieczeń w Polsce. Dzięki BLS, poszkodowany w zdarzeniu drogowym może skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem, a ten przeprowadzi proces likwidacji szkody i wypłaci należne odszkodowanie.

Od 1 kwietnia system BLS oferuje pięć zakładów ubezpieczeń - Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, PZU, UNIQA oraz Warta. Tylko przez pierwsze dwa miesiące funkcjonowania, w ramach systemu BLS zlikwidowanych zostało ponad 5 tys. zdarzeń drogowych.

Od 1 lipca grupa firm realizujących likwidację szkód według systemu BLS powiększyła się o kolejne dwie – Aviva i Liberty Ubezpieczenia

 Wszelkie ważne informacje na temat BLS znaleźć można na stronie internetowej www.zglaszamstluczke.pl