Życie i zdrowie

Ubezpieczenie na życie jest najistotniejszym ubezpieczeniem, ponieważ chroni najważniejsze wartości jakie mogą istnieć. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości i mogących pojawić się niebezpieczeństw. Wypadki się zdarzają i nie można im zapobiec, ale można zabezpieczyć siebie i bliskich

Powody, dla których warto wykupić ubezpieczenie:

 • zapewnienie bezpieczeństwa finansowego sobie i rodzinie,
 • zabezpieczenie przed spadkiem poziomu życia rodziny w razie utraty pracy, inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego,
 • ochrona w razie poważnej choroby (pieniądze na leczenie)
 • zapewnienie dodatkowej emerytury
 • zabezpieczenie spłaty kredytu
 • zapewnienie lepszego startu dzieci w dorosłość
 • sposób na lokowanie i pomnażanie majątku

Ubezpieczenia na życie możemy podzielić na 3 grupy:

ochronne - zabezpieczenie finansowe rodziny na wypadek śmierci

ochronno-oszczędnościowe - obejmują ochroną życie osoby ubezpieczonej, umożliwiając jednocześnie oszczędzanie pieniędzy - składka jest dzielona i przeznaczana na dwa cele. W tej grupie są m.in. tzw. polisy posagowe, których celem jest zapewnienie ochrony finansowej dziecku

inwestycyjne - ich głównym celem jest gromadzenie i pomnażanie oszczędności. Z założenia są to inwestycje długoterminowe z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę.

Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest także dla osób indywidualnych. Obejmuje on następujące zdarzenia:

 • śmierć
 • nieszczęśliwy wypadek
 • poważne zachorowanie
 • pobyt w szpitalu
 • narodziny dziecka

 

Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia dostęp bez skierowań do ponad 1000 placówek medycznych o najwyższym standardzie usług w całej Polsce.

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia:

 • kompleksową opiekę medyczną
 • wizyty u lekarzy specjalistów – bez ograniczeń
 • badania i konsultacje – bez ograniczeń
 • badania i konsultacje w formie bezgotówkowej
 • szczepienia
 • wizyty domowe
 • rehabilitacja
 • wysoki standard świadczonych usług
 • brak kolejek
 • opiekę dla całej rodziny
 • dzienny zasiłek szpitalny
 • świadczenie operacyjne


Rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego:

 • indywidualne - osoby fizyczne do 65 roku życia
 • rodzinne - rodzice i dzieci do 18 roku życia lub do 26 roku życia - dziecko kontynuujące naukę