14.01.2015 r.Ważne zmiany na rynku ubezpieczeń

Wyższe odszkodowania, ale i droższe polisy, to prawdopodobna konsekwencja nowych wytycznych KNF dotyczących zasad wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych.

W wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych z dnia 16 grudnia 2014 r. KNF nakazała zakładom ubezpieczeń podwyższenie standardów w zakresie likwidacji szkód.

Wytyczne KNF mają być wprowadzone w życie nie później niż 31 marca 2015 r.Konsekwencją tych zmian, powinno być podwyższenie wypłacanych odszkodowań za zdarzenia komunikacyjne.

Działania KNF w założeniu prowadzić mają bowiem do wyeliminowania praktyk, jak np. amortyzacja wartości części zamiennych czy odmowa pokrycia kosztów najmu pojazdu zastępczego. Generalnie więc uzyskanie odszkodowania za kolizję drogową powinno być znacznie łatwiejsze, a otrzymana kwota bardziej satysfakcjonująca.

Niestety jednocześnie należy spodziewać się podwyżki cen polis, w tym obowiązkowego ubezpieczenia OC.